Innkalling til ekstraordinært årsmøte om fusjon av Rommen SK og Vestli IL

Postet av Rommen Sportsklubb den 21. Sep 2020


En fusjon mellom de to klubbene følger et mønster som Idrettsforbundet har beskrevet. Det er derfor Vestli IL innkaller medlemmene både i Rommen og Vestli til det ekstraordinære årsmøtet, som i realiteten er det vi vil kalle en konstituerende generalforsamling.

Nedenfor er innkallingen og forslagene til årsmøtet. Til slutt er forretningsordenen.0 Kommentar

Vestli IL og Rommen SK avholder sammenslutningsårsmøte

Postet av Rommen Sportsklubb den 14. Sep 2020

Vestli IL og Rommen SK innkaller til sammenslutningsårsmøte mandag 28. september i Haugenstuahallen klokken 18.30.

Registrering av medlemmer fra klokken 18.00

Stovnerhallen er åpen for trening i høstferieuka, så vi kan ikke være der.

I Haugenstua er det ikke stoler. Ta med egen klappstol om du vil sitte.

Medlemmer som har fylt 15 år og har betalt medlemskontingent har stemmerett.

Sakspapirer blir lagt ut en uke før møtet.


0 Kommentar

Det viktigste årsmøte siden konstitueringen i 1997!

Postet av Rommen Sportsklubb den 19. Aug 2020

Vi har måttet endre klokkeslettet til det ekstraordinære årsmøtet. Det er forskjøvet til kl. 19.30! 

Det ekstraordinære årsmøtet skal ta en avgjørelse som har innflytelse for tilbudet til barn og unge på Stovner. Faktisk for alle som bor her!


0 Kommentar

Rommen SK og Vestli IL forbereder sammenslåing

Postet av Rommen Sportsklubb den 31. Jul 2020
Styrene i Rommen SK og Vestli IL er enige om at en ny klubb skal være klar til sesongen 2021. På grunn av idrettens regelverk med hensyn til fotball, betyr det at den nye klubben må være etablert innen utgangen av september 2020. Innen den tid må det avholdes ekstraordinære årsmøter i de to klubbene hvor medlemmene skal avgjøre om det blir en sammenslåing. Deretter en konstituerende generalforsamling i den nye klubben. Nok å gjøre framover, altså!

Det har faktisk vært nok å gjøre fram til nå, også!

17. januar 2018 hadde arbeidsgruppen sitt første møte. Den hadde som oppgave å komme fram til en innstilling til klubbenes styrer. Som på det grunnlaget skulle ta en avgjørelse om hva som skulle skje videre. Arbeidsgruppen la ned en grundig jobb, blant annet med befaring i andre fleridrettslag.

Arbeidsgruppen besto av Norvald Mo (gruppeleder), Jens Helgebostad, Elisabeth Myrhol, Geir Bjarte Sætre, Roy Ingand, Ivan Heggelund og Frank E. Fossum.

På grunnlag av innstillingen bestemte styrene at prosessen mot opprettelsen av en ny klubb skulle fortsette. Det ble satt ned et interimsstyre som skal legge til rette for at klubbenes medlemmer kan ta den endelige beslutningen.

Interimsstyret består av Elisabeth Myrhol, Roy Ingand og Frank E. Fossum.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline