ÅRSMØTE 2016

Postet av Rommen Sportsklubb den 30. Jan 2016

Det innkalles til årsmøte mandag 29. februar kl. 18.00 i klubbhuset.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest mandag 15. februar.


Årsmøtet er Rommen SKs øverste organ. Her bestemmes hvilke retningslinjer klubben skal styres etter.
Det er derfor viktig at medlemmer som har ønsker om klubbens drift og mål, sender inn forslag til saker de vil skal behandles på årsmøtet. Og det er viktig at klubbens medlemmer møter opp på årsmøtet, deltar i debatten og avgir sine stemmer.

Alle medlemmer kan møte på årsmøtet, men for å ha stemmererett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, dvs. ha betalt medlemskontingent/treningsavgift. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Det framgår i avsnittet over at har du et barn under 15 år som er aktiv i Rommen SK, må du som forelder – eller annen foresatt som ønsker innflytelse på dine barns vegne, melde deg inn i klubben.
Et støttemedlemskap er svært rimelig, og er likeberettiget med et aktivt medlemskap.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline