Styreleder:
Espen Myrbakken
Anlegg/Drift og utleie/Overganger
Mobil: 90 75 69 11
e-post: espen.myrbakken@tibnor.com

Nestleder:
Rune Wie

Mobil: 99 21 35 61
e-post: rune.wie@rommenfotball.no


Styremedlem
Svein Sikle
Politiattester/Økonomi-Regnskap/ISU-representant
Mobil: 90 96 15 02
e-post: ssikle@online.no


Styremedlem
Kristine Torgersen
Barneidrettsansvarlig/Huskomite-Kafedrift/Arrangementskomite
Mobil: 91 12 41 48
e-post: kristine-malin2005@hotmail.com 


Styremedlem
Kissma Kamara
Materialforvalter/Sportslig gruppe/Arrangementskomite
Mobil: 97 89 34 85
e-post: kissma.kamara@gmail.com


Styremedlem
Ferhat Erman

Mobil: 91 90 38 11
e-post: ferhaterman@hotmail.com


Styremedlem
Anette Jensen

Mobil: 48 86 50 14
e-post: boette@live.no

 


Styremedlem
Øzgur Demirci

Mobil: 91 53 75 25
e-post: demirci_tatar_87@hotmail.com 


Levert av IdrettenOnline