Kasserer:
Svein Sikle
Politiattester/ISU-representant
Mobil: 90 96 15 02
e-post: ssikle@online.no

Styreleder:
Espen Myrbakken
Anlegg/Drift og utleie/Overganger
Mobil: 90 75 69 11
e-post: espen.myrbakken@tibnor.com

Powered by: Bloc