Juleavslutning . . .

Postet av Rommen Sportsklubb den 20. Des 2020

Julenissen Espen og hans gode medhjelpere Petter og Kjell Sverre overbringer de beste ønsker om en god jul og et godt nytt år til alle!


2020 har vært et underlig år. Heldigvis er det på hell, med noen lyspunkter med hensyn til bekjempelsen av
Covid-19.

For idrettsbevegelsen i vår lille del av verden, Bydel Stovner, skulle egentlig sammenslåingen av Vestli IL og Rommen SK vært markert med brask og bram på og utenfor idrettsarenaene. Slik gikk det ikke. Men, det får vi ta igjen senere. Stovner Sportsklubb er en realitet i form av et fleridrettslag, med grupper for allidrett, dans, fotball, paraidrett og volleyball.

Hovedstyret i Stovner SK består av leder Elisabeth Myrhol, nestleder Svein Sikle og styremedlemmene Jan Erik Tallhaug, Frank E. Fossum, Yessenia Amaranta Anchissi. Medlemmer er også styrelederne i de forskjellige gruppene: Randi Flaten, allidrett; Monique Aarseth, dans; Espen Myrbakken, fotball; Geir Bjarte Sætre, [oldermanns]ligaen; John Walstad, volleyball og paraidrett. Varamedlem er Karin Brekke. Klubben har et kontrollutvalg bestående av Lasse Johannessen, Per Braathen og Norvald Mo.

I og med Rommen SK kun har hatt fotball på programmet etter at håndballjentene ga seg for en god del år siden, blir forandringen ikke så stor. Men Stovner SK får en styrket fotballgruppe, særlig for breddeidretten fordi den gir muligheter for varige lag i alle gutteklassene. Målet er selvfølgelig at det også skal gjelde for jentene.

Herrenes A-lag spiller i 3. divisjon. Kjell Sverre Hansen Wold og Petter Halvorsen fortsetter som trenere. Roar Selmer har ansvaret for rekruttlaget. Kissma Kamara har ansvaret for juniorene, og Øzgur Demirci for G 16. De aller eldste får også sitt i form av M48+, med Arthur Luneng som trener, lagleder og spiller.

Stovner SK har som mål å gi et best mulig idrettstilbud til alle Bydel Stovners innbyggere. Dette passer sammen med Idrettsforbundets program «Naboklubb». Stovner SK søkte derfor om å få være med blant de forholdsvis få klubbene det var plass til. Klubbens tilstand og intensjoner var så gode at den kom gjennom nåløyet. Dette kommer dere til å få høre mye om senere.

Nå gjenstår det en del praktisk arbeid i form av blant annet å finpusse en godt formet logo, og ikke minst oppbygging av gode og praktiske hjemmesider. Det ser ut til å bli en arbeidssom jul i år.

Dette er kanskje det siste innlegget på Rommen SKs hjemmesider. Litt vemodig, men ikke trist. Det er begynnelsen på noe nytt.
0 Kommentar

Innkalling til ekstraordinært årsmøte om fusjon av Rommen SK og Vestli IL

Postet av Rommen Sportsklubb den 21. Sep 2020


En fusjon mellom de to klubbene følger et mønster som Idrettsforbundet har beskrevet. Det er derfor Vestli IL innkaller medlemmene både i Rommen og Vestli til det ekstraordinære årsmøtet, som i realiteten er det vi vil kalle en konstituerende generalforsamling.

Nedenfor er innkallingen og forslagene til årsmøtet. Til slutt er forretningsordenen.0 Kommentar

Vestli IL og Rommen SK avholder sammenslutningsårsmøte

Postet av Rommen Sportsklubb den 14. Sep 2020

Vestli IL og Rommen SK innkaller til sammenslutningsårsmøte mandag 28. september i Haugenstuahallen klokken 18.30.

Registrering av medlemmer fra klokken 18.00

Stovnerhallen er åpen for trening i høstferieuka, så vi kan ikke være der.

I Haugenstua er det ikke stoler. Ta med egen klappstol om du vil sitte.

Medlemmer som har fylt 15 år og har betalt medlemskontingent har stemmerett.

Sakspapirer blir lagt ut en uke før møtet.


0 Kommentar

Det viktigste årsmøte siden konstitueringen i 1997!

Postet av Rommen Sportsklubb den 19. Aug 2020

Vi har måttet endre klokkeslettet til det ekstraordinære årsmøtet. Det er forskjøvet til kl. 19.30! 

Det ekstraordinære årsmøtet skal ta en avgjørelse som har innflytelse for tilbudet til barn og unge på Stovner. Faktisk for alle som bor her!


0 Kommentar

Rommen SK og Vestli IL forbereder sammenslåing

Postet av Rommen Sportsklubb den 31. Jul 2020
Styrene i Rommen SK og Vestli IL er enige om at en ny klubb skal være klar til sesongen 2021. På grunn av idrettens regelverk med hensyn til fotball, betyr det at den nye klubben må være etablert innen utgangen av september 2020. Innen den tid må det avholdes ekstraordinære årsmøter i de to klubbene hvor medlemmene skal avgjøre om det blir en sammenslåing. Deretter en konstituerende generalforsamling i den nye klubben. Nok å gjøre framover, altså!

Det har faktisk vært nok å gjøre fram til nå, også!

17. januar 2018 hadde arbeidsgruppen sitt første møte. Den hadde som oppgave å komme fram til en innstilling til klubbenes styrer. Som på det grunnlaget skulle ta en avgjørelse om hva som skulle skje videre. Arbeidsgruppen la ned en grundig jobb, blant annet med befaring i andre fleridrettslag.

Arbeidsgruppen besto av Norvald Mo (gruppeleder), Jens Helgebostad, Elisabeth Myrhol, Geir Bjarte Sætre, Roy Ingand, Ivan Heggelund og Frank E. Fossum.

På grunnlag av innstillingen bestemte styrene at prosessen mot opprettelsen av en ny klubb skulle fortsette. Det ble satt ned et interimsstyre som skal legge til rette for at klubbenes medlemmer kan ta den endelige beslutningen.

Interimsstyret består av Elisabeth Myrhol, Roy Ingand og Frank E. Fossum.


0 Kommentar

Breddeaktiviteter stoppes ut april

Postet av Rommen Sportsklubb den 12. Mar 2020

Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet i fotballen.

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Vedtaket kommer som følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett og er sammen med NIF i løpende dialog med helsemyndighetene.

Onsdag kom helsemyndighetene med nye retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Norge, og på bakgrunn av dette har NFF besluttet å innstille all aktivitet på breddenivå. Idrettslag som har spørsmål vedrørende dette bes ta kontakt med sin lokale fotballkrets. Informasjon vil også bli oppdatert på fotball.no

- Vi har over 370 000 aktive medlemmer, og veldig mange er involvert i fotballen på ulike måter hver eneste dag. NFF har et stort samfunnsansvar, og i likhet NIF og resten av Idretts-Norge tar vi situasjonen på alvor og følger rådene fra helsemyndighetene for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

I løpet av dagen vil det komme en oppdatering på hva som skjer med Toppserien, Eliteserien, 1. divisjon kvinner, OBOS-ligaen og PostNord-ligaen.


0 Kommentar

Referat årsmøte 2020

Postet av Rommen Sportsklubb den 2. Mar 2020


Styret hadde også i år store forventninger til at det skulle bli et godt oppmøte på årsmøtet. Men, i likhet med de foregående årene var det også denne gang labert oppmøte. Vi tar det i beste mening, og regner med at Rommens medlemmer synes klubben drives på en slik måte at medlemmene synes medlemskontingenten og treningsavgiften ligger på et riktig økonomisk leie, og at de får mye utstyr og gode sportslige tilbud for pengene. Klubben betaler påmeldingsavgiftene til cuper og turneringer. I tillegg dekkes kursutgifter for dem som ønsker å ta relevante sportslige og administrative kurs.

Behandlingen av årsmøtesakene gikk greit. Det var ikke kommet forslag fra medlemmene som var ønsket behandlet av årsmøtet. 

Styresammensetningen er stabil i klubben. Det var mange på valg, men kun to ble skiftet ut. Frank E. Fossum sluttet som nestleder og ble erstattet av Rune Wie. Kasper Amdal forlot styret og ble erstattet med Øzgur Demirci.

Nedenfor er Årsmøteprotokollen fra 2020:0 Kommentar

Siste sjanse med ballek i Haugenstuahallen . . .

Postet av Rommen Sportsklubb den 27. Feb 2020


Det vil være en overdrivelse å si at ballektilbudet i Haugenstuahallen var en suksess. Til det var oppmøtet av jenter for lite. Men, konseptet var veldig interessant. Og de som kom hadde det riktig moro. De syntes også det var litt stas at de «store» jentene i Rommen førte an i leken. Foreldrene som var med, kom med viktige innspill, som har bidratt til at klubben prøver igjen. Det planlegges oppstart over påske. Antagelig blir det inne inntil det nye kunstgresset har kommet på plass på Rommensletta. Det er forespeilet innen utgangen av april.

Vi kommer tilbake med flere opplysninger om tilbudet og oppstarten senere. Det vi kan si allerede nå er at det blir gøy, og det blir GRATIS!


0 Kommentar

ÅRETS VIKTIGSTE MØTE

Postet av Rommen Sportsklubb den 22. Jan 2020
Rommen SKs årsmøte avholdes i klubbhuset onsdag 26. februar 2020, kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ihende senest tirsdag 11. februar 2020.

Medlemmer som har fylt 15 år og har vært medlem i minst en måned har stemmerett.

Støttemedlemmer har forslagsrett og stemmerett.

Styret anbefaler at de som har barn under 15 år melder seg inn i klubben som støttemedlem 
slik at de får formell innflytelse på klubbens arbeide


0 Kommentar

Nyttårstilbud: GRATIS BALLMORO FOR JENTER

Postet av Rommen Sportsklubb den 14. Jan 2020Rommen SK gleder seg til å være vertskap for jenter som vil være fysisk aktive i vinter. Og det med enkle aktiviteter: Ballspill. Du trenger bare tøy du kan bevege deg i, og lette sko. Dermed er du klar for en times moro hver mandag fram til 2. mars. Klokkeslettet er fra 17.30–18.30.

Rommen er så heldige at A-lagets fotballtrener, Kjell Sverre Hansen Wold, har arbeidet med barn og ungdom i mange år, både som trener og i jobben som lærer på idrettslinja på Bjerke vgs. Han er ansvarlig for opplegget. Med seg har han flere kvinnelige trenere.


Kjell Sverre drømmer om mange deltakere på 
balleken i Haugenstuahallen


Haugenstuahallen er idrettshallen til Haugenstua skole. Inngang fra skolegården. For dem som kommer kjørende er det mange parkeringsplasser. Og i den timen moroa varer, kan foreldrene se på fra sidelinja eller sitte i kafeen som ligger inntil gymsalen.

Vi understreker at det er ingen føringer eller bindinger for å delta. Alt er gratis, også frukt og drikke.


Velkommen!
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline