Årsmøtet 2017

Postet av Rommen Sportsklubb den 1. Mar 2017

God stemning på årsmøtet i Rommen SK som ble avviklet mandag 27. februar. Og det var det grunn til. Det har vært arbeidet bevisst og målrettet med klubbutvikling for å lage et solid grunnlag for klubbens drift som gir oversiktlige rutiner og kontinuitet uansett skiftende administrasjon og sportslig ledelse. Økonomien er god og gir oss handlingsrom, men vi er sårbare for større utgifter og er avhengige av at medlemskontingent og treningsavgift blir innbetalt ved forfall.

Sportslig startet vi i 2016 en prosess som skal i større grad enn tidligere se sammenhengen i en breddeklubb fra de aller yngste og opp til senior. Jentene er det satset litt ekstra på, noe som har gitt gode resultater.

De faste postene på årsmøtedagsorden, slik som årsberetning, regnskap osv. gikk raskt. Kun et forslag under posten «Innkomne forslag» ble ønsket tatt opp. Det var styret som hadde rettet lovene i henhold til Norges Idrettsforbunds nye lovnorm. Det var ingen store rettelser, mest endringer i ordlyd og noen presiseringer. Styrets forslag ble enstemmig godkjent og lovene sendes over til Oslo idrettskrets for endelig godkjenning.

Valg var siste post på dagsorden, og det ble klart at Ragnar Næss og Kari Fossum trakk seg ut av styret. Begge to har hatt en utrolig lang tjeneste i klubbens interesse. Ragnar startet som barn i Smedstua IL for ca. 40 år siden. Han satt i styret der da sammenslutningen kom i 1997, og har vært en trofast sliter i Rommens styre siden. Kari har også vært med omtrent like lenge. Hun begynte i støtteapparatet til 1973-laget i Stovnerkameratene IL, senere Stovnerkamertatene BK, og kom med i en gruppe som drev aktivt med innsamling av penger til klubben. Hun har sittet i Rommens styre i 7 år som kasserer. Som det framgår av bildene nedenfor takket styreleder for innsatsen med gode ord og blomster.
Selve årsmøtet var unnagjort på 65 minutter, og så ble det tid til å prate og spise litt kaker etterpå.
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline