Hva skjer i Rommen SK?

Postet av Rommen Sportsklubb den 24. Des 2016

Med åpne armer ønsker styreleder Espen Myrbakken, Petter Halvorsen og Kjell Sverre Hansen Wold velkomne til Rommen SK. (Foto: Kay Grue Thorsen, Akers Avis Groruddalen)


Som et resultat av det langsiktige og møysommelige arbeidet styret i Rommen SK begynte på for noen år siden med å utvikle klubben både administrativt og sportslig har vi startet prosessen med den sportslige utviklingen av klubben.

I mars 2013 kom det praktiske arbeidet i gang ved at klubben søkte Bydel Stovner om økonomisk støtte til et klubbutviklingsprosjekt. Bydelen var positiv – ja, faktisk litt pådrivende – og det ble laget en kontrakt mellom Bydel Stovner og Rommen SK om «Utvikling av Rommen Sportsklubb». Kontrakten ga klubben økonomisk støtte, men satte harde krav til styret med hensyn til å gjennomføre kurs i regi av Oslo idrettskrets for skolering av styremedlemmene og andre interesserte klubbmedlemmer. Kontrakten strakte seg fra november 2013 til og med juni 2015. Konkrete resultater måtte vises fram.

Sportslig kunne klubben vise til økt medlemsmasse, særlig på grunn av vervekampanjene rettet mot første- og annenklassinger, og ikke minst ved oppstart av jentelag i årgang 2000, så 2004, og nå 2005. Og fotballtabellene bekreftet sportslig framgang.

Det er forøvrig inngått en ny kontrakt med Bydel Stovner om «Utvikling av fotballtilbud for jenter i Rommen SK».

Administrativt er det laget en «Sportsplan for Rommen SK» og en «Klubbhåndbok». Det gjenstår litt finpussing, antagelig vil den nye sportslige ledelsen ha noen synspunkter på disse produktene, før de legges ut.

Rutinene for regnskapsførsel og medlemsregisteret er betydelig forbedret. Dette har ført til en jevn likviditetsstrøm, som gjør budsjettene lettere å utarbeide og til nøyaktigere arbeidsverktøy. De forbedrede rutinene og et utarbeidet «Årshjul» vil gjøre arbeidet enklere og mer oversiktlig for kommende styrer.


Vervekampanjene gir yrende liv på Rommensletta


Det viktigste for et idrettslag, etter at grunnen er solid lagt, er å utvikle det sportslige tilbudet – grunnen til at barn, ungdom og voksne kommer til idrettslaget. Og de vil ha mest glede av idretten sin når de får kompetent opplæring og det er et godt støtteapparat rundt laget sitt. I de yngste klassene er man avhengig av foreldre som trenere, selv om de ikke har trenererfaring, kanskje heller ikke særlig fotballerfaring. Men hvis de engasjert følger opp ungene sine, er det viktig at de får muligheten til å delta i de nødvendige oppgavene i et lag.

Målrettede og gode vervekampanjer har de siste årene gitt mange nye medlemmer. Men klubben totalt har ikke vokst i forhold til dette. Grunnen er at fra 14–15-årsalderen er det stort frafall. Dette fører til hull i årgangene som igjen kan gi liten rekruttering til seniorklassen fra egne rekker.


Det er ikke noe å si på engasjementet blant Rommens foreldretrenere. Gjennom opplæring i egen klubb gjennom et trenerforum får de sjansen til å utvikle sine ferdigheter i å lede treningene til ungene


Ved å engasjere Kjell Sverre og Petter har Rommen SK fått den kompetansen som skal til for både å trene A-laget, utvikle de yngre spillerne og utvikle trenere. Det er viktig å se disse oppgavene i sammenheng. Rommen ønsker kontinuitet gjennom å få de unge spillerne til å bli lenge i klubben, med sikte på å utvikle egne seniorspillere. Dette vil bidra til å styrke tilhørigheten både til Rommen SK og bydelen vår. Hvorfor i all verden skal man dra på trening til andre bydeler når det beste tilbudet er i eget nærmiljø?

Det er flere som tror at Rommen er et godt sted å spille fotball i tida framover: Skeids solide midtstopper Kasper Amdal har meldt overgang til Rommen! Og vi gleder oss over at Yazdani Kamara (Yazz) har meldt overgang tilbake til gamleklubben etter en sesong i Strømmen. Hjertelig velkomne er de!

Kjell Sverre har lang erfaring som trener og klubbutvikler. Kontakten med ungdommen har han også i sitt arbeide som lærer i idrettsfag på Bjerke VGS i over 20 år. Som trener i Skeid hadde han suksess med juniorlaget som ble Norgesmestere i 1998 og 1999. Han var også spillerutvikler i Skeid og hovedpersonen bak «Talentfabrikken». En erfaring som kan komme Rommens jentesatsing tilgode er at han har trent Kolbotns damelag.

Petter Halvorsen ble av Kjell Sverre hentet til Skeid som spiller fra Lørenskog. Etter det har han fulgt Kjell Sverres prosjekter som assisterende trener og spillerutvikler. I samarbeid med styret og klubbens engasjerte medlemmer skal disse gutta utvikle Rommen.


Lagbildet er av J2005 i deres aller første seriekamp mot Bøler 2 i mai 2016. Jentene startet treningen vinteren 2015/2016 under ledelse av de entusiastiske foreldretrenerne Jacob og Hai.


Jentesatsingen har vært i fokus de siste årene. Jentene i nærmiljøet fortjener å få samme fotballtilbud som gutta. Målet er å få jentelag i alle årsklasser, også damelag. Det er derfor viktig å legge til rette på jentenes premisser, slik at det blir kontinuitet på jentesida. Forholdsvis få jenter har vært deltakere på de åpne treningene på høstens vervekampanje. Derfor vil det bli en målrettet vervekampanje mot målgruppa «Jenter 1. og 2. klasse» til våren.

Som man skjønner er det mange ting å ta tak i for den sportslige ledelsen i tida framover. Og det er ikke gjort på 1-2-3 å få alt til. Derfor har avtalen som er inngått med Kjell Sverre og Petter et tidsperspektiv på 3 år.

Nå gleder vi oss til å sette igang for fullt i 2017.

Vi ønsker der alle en fortsatt God jul og et Godt nytt år!


PS. Vil du ha ytterligere kjennskap til Kjell Sverre og Petter, kan dere lese artikkelen om Rommens satsing i Akers Avis Groruddalen og Kjell Sverres egen blogg. Skeids jubileumsbok «SA-SA-SA. Skeid gjennom 100 år» er en meget god kilde.
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline