Bakgrunn og kronologisk historie

Rommen Sportsklubb er en sammenslåing av Stovnerkameratene Ballklubb og Smedstua Idrettslag. Sammenslutningen skjedde 24. november 1997. Stiftelsesdatoen er satt til 20. august 1970, tidspunktet for stiftelsen av Smedstua IL. Stovnerkameratene BK har enda eldre aner, selv om stiftelsesdatoen er 1. november 1989. Stovnerkameratene BK var opprinnelig fotballgruppa til Stovnerkameratene IL (stiftet 9. oktober 1952), men ble skilt ut som egen klubb da Stovnerkameratene IL ble splittet i 1989. Opprinnelig hadde ikke Stovnerkameratene IL fotball. Dette var nok et savn, for 18. november 1963 ble Tokerud IL stiftet – med fotballtilbud. I 1970 begynte Stovnerkameratene å pusle med fotball. Men treningstilbudet var dårlig, og man følte at klubben ikke var klar for seriespill. Tokerud IL fikk ikke noen lang levetid, for i mai 1973 slo de seg sammen med Stovnerkameratene IL.

Smedstua Idrettslag var sterkt knyttet til Smedstua Borettslag, og ble stiftet der 20. august 1970. De hadde mange idretter på programmet, og det kunne se ut som om målet var at de skulle gjøre borettslaget selvforsynt med idrettstilbud. Denne tanken forsterkes ved at klubben allerede ved oppstarten fikk et tilbud fra Tokerud IL om sammenslutning. Tilbudet ble avvist. Den store oppslutningen i borettslaget om klubben gjorde den også til en svært viktig sosial faktor i Smedstua Borettslag. Etter hvert som årene gikk ble idrettstilbudet mindre i Smedstua IL. Til slutt var det kun fotball tilbake. Men de hadde fått driftsansvaret for et flott fotballanlegg med klubbhus på Rommensletta. Klubben satset friskt med kjente fotballnavn som trenere og spillere.

De første årene etter Stovnerkameratene BK kom på banen hadde de gode sportslige resultater. Derimot led de under at de ikke hadde noe eget klubblokale. Utover på nittitallet ble det også vanskeligere å sette sammen komplette styrer. Ekstraordinært årsmøte i 1996 greide å få til et fungerende styre. For å få til en sterkere og mer stabil organisasjon, mente dette styret at man burde samarbeide med andre for å kunne gi et godt sportslig tilbud. Det var naturlig å se til Smedstua IL i og med klubbene var så tett knyttet geografisk. De hadde også samarbeidende lag blant de yngste.

Samtalene førte til at de to klubbene 24. november 1997 holdt ekstraordinære årsmøter på Stovner Velhus. De to årsmøtene innså alvoret og tok ansvar ved at begge enstemmig stemte for sammenslåing. Konstituerende generalforsamling i den nye klubben ble avholdt umiddelbart. Her ble navn, farger og lover vedtatt.


Kontaktpersoner

Levert av IdrettenOnline