ÅRSMØTET 2020

ble avholdt i klubbhuset onsdag 26. februar 2020, kl. 19.00.

Medlemmer som har betalt kontingenten for 2019 og har fylt 15 år, har stemmerett, talerett og forslagsrett. Medlemmer under 15 år har talerett og forslagsrett.

Støttemedlemmer har stemmerett, talerett og forslagsrett. Det anbefales at de som har barn under 15 år som spiller i klubben, melder seg inn som støttemedlemmer, slik at de kan delta på årsmøtet med reell innflytelse på klubbens drift, til beste for deres egne barn.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ihende innen 11. februar.


Levert av IdrettenOnline